Nieuws

Automatisch archief

24.06.2007

De site van de KNMP departmenten Leiden, Gouda en Dordrecht bevat na 2 jaar online te zijn zeer veel informatie. Hierdoor ontstond op specifieke plekken behoefte aan een automatisch archief. Een kleine aanpassing in het onderhoudssysteem maakt dit nu mogelijk. Aan de data hoefde niets verandert te worden. Één van de voordelen van het [sd-]cms, het maatwerk content management systeem van simons-design